Kommande projekt - Kvarteret Mejseln

Forsberg Arkitektur har fått i uppdrag av Conventor att ta fram skisser till ett helt nytt bostadsområde. Området skall ligga på den stora ytan utanför pizzeria La Piazza och inrymma ca 80 hyreslägenheter samt restaurang och torg. Detaljplanearbete beräknas starta under sensommaren 2020.