Behöver du hyra ett förråd för längre eller kortare tid?

Vi har 60 förråd från 8 kvadratmeter upp till 25 kvadratmeter. Du kan hyra en månad eller flera år. Ett 8 kvm stort förråd kostar 1 588 kr/månad inklusive moms.

Det vanligaste är att våra kunder hyr tills vidare med 3 månades uppsägningstid. Men vi är flexibla både när det gäller uthyrningsvillkor och anpassning till ytan du behöver.